Лікарям

Семінар «Мультидисциплінарний підхід у неоад’ювантному лікуванні пацієнток з раком молочної залози»

Цього разу це буде особливий формат заходу. Ми запропонуємо цікавішу альтернативу живій хірургії – представлення повного відеозвіту про хірургічний етап лікування та периопераційний менеджмент пацієнтки з РМЗ після неоад’ювантної терапії — від передопераційної локалізації зони пухлини та передопераційної розмітки до самої операції із докладними коментарями хірурга і навіть зміною інтраопераційного сценарію вибору техніки закриття дефекту. Ви побачите, як проводиться інтраопераційний рентген- та гістологічний контроль, як проводиться розмітка судин під контролем УЗД, станете співучасником процесу прийняття непростих рішень і їх обґрунтування. І, нарешті, побачите віддалені результати операції, що неможливо при живій хірургії. У вас також буде можливість почути доповіді експертів, присвячені усім етапам ведення пацієнток з РМЗ від діагностики до реабілітації.

Стисла програма

 1. Принципи локальної радіологічної діагностики РМЗ.
 2. Патоморфологічна та молекулярно-генетична діагностика РМЗ.
 3. Системна терапія в неоад’ювантному лікуванні РМЗ.
 4. Відеопрезентація з повним представленням хірургічного етапу лікування.
 5. Побічні ефекти системної терапії та їх менеджмент.
 6. Презентація клінічного випадку пацієнтки з раннім тричі негативним РМЗ.
 7. Променева терапія в комплексному лікуванні РМЗ.
 8. Фізична та психологічна реабілітація пацієнток із РМЗ.

Умови участі

Захід призначений для лікарів, що безпосередньо займаються діагностикою та лікуванням раку молочної залози, насамперед хірургів.

Повна програма

Засновники курсу

Центр Мамології LISOD спільно з компанією MSD

Дата проведення

17.05.2024

Місце проведення

Лікарня ізраїльської онкології LISOD

Авторський курс «Онкопластична та реконструктивна хірургія в рамках мультидисциплінарного лікування раку молочної залози» в рамках Школи естетичної онкомамології Андрія Жигуліна

Стисла програма курсу

 1. Загальні принципи лікування РМЗ, основні клінічні дослідження. Організація роботи спеціалізованих мамологічних центрів.
 2. Локальна та системна радіологічна діагностика раку молочної залози.
 3. Цитологічна, патоморфологічна та молекулярно-генетична діагностика РМЗ.
 4. Доброякісні захворювання молочних залоз.
 5. Принципи системної терапії РМЗ.
 6. Хірургічна анатомія молочної залози.
 7. Принципи органозберігаючої та реконструктивної хірургії молочної залози, алгоритми вибору операцій та їх техніка виконання. Онкоестетична хірургія при РМЗ.
 8. Ускладнення в органозберігаючій та реконструктивній хірургії, їх профілактика та лікування.
 9. Принципи та варіанти променевої терапії при РМЗ.
 10. Психологічна і фізична реабілітація пацієнток з РМЗ, гінекологічні аспекти реабілітації та супроводу пацієнток.
 11. Загальні принципи медичної статистики, правила роботи та оцінки спеціальної літератури.

Умови участі

Курс призначений для лікарів, що безпосередньо займаються діагностикою та лікуванням раку молочної залози, насамперед хірургів. Школа включає в себе теоретичну частину — лекції та семінари, та практичну частину — робота в операційній, участь в міждисциплінарних консиліумах. Завдання курсу — представити інформацію про сучасні тенденції лікування РМЗ з акцентом на хірургічні технічні аспекти і продемонструвати на практиці концепцію естетичної онкомамології.

Повна програма

Засновники курсу

Андрій Жигулін

ONCOHUB Ukraine

Дата проведення

08.04.2024 — 19.04.2024

Місце проведення

Лікарня ізраїльської онкології LISOD

Онкопластична та реконструктивна хірургія в комплексному лікуванні раку молочної залози

Стисла програма курсу

1. Найважливіші тенденції онкопластичної хірургії в рамках комплексного лікування раку грудей.

2. Техніки проведення операцій.

3. Особливості діагностики раку молочної залози.

4. Проведення променевої та системної терапії при лікуванні раку грудей.

5. Ускладнення хірургічного лікування, їх профілактика.

5. Психологічна і фізична реабілітація.

Умови участі

Курс призначений для лікарів, що безпосередньо займаються діагностикою та лікуванням раку молочної залози, насамперед хірургів. 

Повна програма

Засновники курсу

Андрій Жигулін

Дата проведення

06.12.2021

Місце проведення

Центр мамології LISOD