Висококласна діагностика захворювань молочної залози

Ефективне лікування починається з правильного діагнозу. Повноцінна діагностика дає повне уявлення про особливості конкретної пухлини та дозволяє спланувати спеціальне лікування, щоб отримати бажаний результат.

В онкології взагалі та в онкомамології зокрема діагноз формується на основі чотирьох типів обстежень: 

  • Клінічне обстеження лікарем.
  • Діагностична візуалізація.
  • Патоморфологічна діагностика.
  • Молекулярно-генетичні дослідження.
Використовуємо всі сучасні методи діагностики, щоб бути впевненими у своїх діях
Забезпечуємо лікарню лише найсучаснішим та якісним обладнанням для діагностики
Персонал завжди поповнює свій досвід, стежить за новими технологіями та методиками

Методики діагностики

Клінічне обстеження лікарем

Проводиться на первинному прийомі клінічного онколога, коли пацієнтка вперше звертається до LISOD. Обстеження включає в себе збір анамнезу, тобто отримання максимально повної інформації про історію хвороби, можливі попередні обстеження та аналізи, скарги та симптоми, наявність інших хвороб у пацієнтки та аналогічних хвороб у її родичів. Сюди ж входить докладний огляд пацієнтки з оцінкою ділянки хвороби та інших зон організму, перевірка симптомів та проведення проб для уточнення діагнозу та виявлення іншої патології. За даними клінічного обстеження та збору анамнезу формується попередній діагноз та план дообстежень, якщо інформації для остаточного діагнозу замало. Після отримання повної інформації всі пацієнти обговорюються на міждисциплінарному мамологічному консиліумі. Результат консиліуму оформлюється у вигляді висновку з докладним планом лікування чи додаткового обстеження.

Методи діагностичної візуалізації

Діагностична візуалізація — це отримання зображень певних ділянок чи всього тіла за допомогою інструментальних досліджень, переважно радіологічних (мамографія, УЗД, КТ, МРТ тощо). Завдяки цим методам можна визначити ступінь розповсюдженості пухлини в організмі, тобто встановити стадію хвороби.

До методів діагностичної візуалізації, що застосовуються в онкомамології, належать:

Біопсія

Онкологічний діагноз складається з двох основних параметрів — стадії (ступеня розповсюдженості пухлини по організму) та біологічних характеристик пухлини (тип, вид пухлини, наявність специфічних рецепторів, мутацій та інших характеристик). Біологічний тип пухлини визначає її чутливість до різних засобів лікування, а отже, є головним параметром для вибору терапії. Для визначення біологічних особливостей потрібен аналіз тканин. Тобто необхідно взяти пробу — шматочок пухлини для дослідження. Цей процес називають біопсією.

Таким чином біопсія — це маніпуляція, при якій проводиться взяття проби тканини із певної підозрілої ділянки організму для дослідження і виявлення біологічних характеристик пухлини або підтвердження її відсутності. Існують різні методи біопсії, і кожен із них має свої особливості.

Патоморфологічна діагностика

Це вивчення проб тканини пухлини, отриманих під час біопсії. Саме дані патоморфологічного дослідження дозволяють правильно визначити біологічний тип пухлини, її чутливість до того чи іншого виду лікування, правильно підібрати ефективну терапію, а також оцінити прогноз захворювання. Ця інформація критично важлива для призначення правильного системного (медикаментозного) лікування кожної конкретної пухлини.

У LISOD функціонує власна патоморфологічна лабораторія, що працює відповідно до міжнародних стандартів. Проводиться широкий спектр інтраопераційних досліджень. Водночас операційний та біопсійний матеріал відправляється для гістологічного, цитологічного та молекулярно-генетичного дослідження у провідну патлабораторію в Німеччині. Це дозволяє оперативно і дуже точно діагностувати навіть складні та рідкісні захворювання.

Скринінг РМЗ

Існує декілька захворювань, які можуть призвести до смерті, якщо лікування не призначене або проведене несвоєчасно. Проте при своєчасному виявленні такі хвороби можна успішно вилікувати. До них належить і рак молочних залоз.

Своєчасне виявлення – це визначення наявності проблеми в молочних залозах до того, як вона буде мати клінічні прояви. Тобто такі новоутвори не відчуваються на дотик, не викликають ураження соска чи шкіри, зазвичай дрібні, не вражають лімфовузли тощо.

А як можна виявити те, чого не видно зовні та що не пальпується? Для цього необхідно регулярно проходити щорічне обстеження – мамографію. Такі заплановані обстеження здорових людей з метою виявлення захворювань на ранніх стадіях називають скринінгом.

У вас виникли запитання?
Напишіть нам або зателефонуйте

Наші фахівці допоможуть знайти відповіді на всі ваші запитання
Україна, Київська обл., Обухівський р-н, с. Плюти, вул. А. Малишка, 27

Звернення онлайн