ПЕТ-КТ

Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ) — діагностичне дослідження, яке найчастіше називають просто «ПЕТ», хоча нині практично всі такі дослідження комбіновані із комп’ютерною томографією в одному апараті. Це комбіноване радіонуклідне та рентгенівське дослідження, яке застосовується найчастіше для допомоги в лікуванні раку. Для певних типів раку таке дослідження найкраще допомагає визначити, наскільки хвороба поширена, чи є метастази. Також інформація від ПЕТ може продемонструвати зміни від дії певної системної терапії раніше, ніж інші діагностичні дослідження. Крім того, для певних типів раку ПЕТ допомагає  прогнозувати ефективність лікування. А ще за допомогою ПЕТ можна визначати найбільш доцільну ділянку для біопсії та корегувати планування променевої терапії. 

Комбінація даних комп’ютерної томографії та позитронно-емісійної томографії в одному дослідженні дозволяє отримати як інформацію про структуру органів та тканин, так і про певні функціональні їх властивості, залежно від введеного для ПЕТ препарату. Як і при всіх радіонуклідних дослідженнях, проведення ПЕТ передбачає внутрішньовенне ведення невеликої кількості радіоактивного препарату. Для раку грудей таким препаратом найчастіше є мічена глюкоза. Клітина та тканинам для життєдіяльності необхідна глюкоза, водночас більшість ракових клітин потребує її набагато більше, аніж здорові клітини. Завдяки цьому ефекту більшість злоякісних пухлин добре помітні при ПЕТ. 

Виконання ПЕТ пов’язано із певним променевим навантаженням, як від рентгенівських променів при КТ частині, так і від радіофармпрепарату ПЕТ частини. Проте ризики променевого навантаження  значно менші за клінічні переваги. 

Звернення онлайн