Комп’ютерна томографія 

Комп’ютерна томографія (КТ) — діагностичне дослідження, що застосовує рентгенівське випромінювання для отримання томографічних, або «зрізових» зображень тіла. КТ-зображення внутрішніх органів, кісток, м’яких тканин та кровоносних судин забезпечують більше інформації порівняно із звичайними рентгенівськими дослідженнями, оскільки надають тривимірне уявлення про ці структури.
При раку грудей КТ найчастіше призначають для визначення поширеності хвороби, а саме — для пошуку метастазів (як регіонарних, так і віддалених), а також для оцінки ефективності системної терапії.

В окремих випадках КТ може призначатися при підозрі на локальний рецидив та при спостереженні за пацієнтами, які завершили радикальне лікування. Також КТ може застосовуватися як метод навігації при біопсії утворень, які не можна оцінити візуально, або утворень, яких неможливо досягти за допомогою інших способів навігації.

Пацієнтам із раком грудей КТ найчастіше виконують із внутрішньовенним введенням йодовмісних контрастних засобів. Такі препарати допомагають краще розгледіти на зображеннях можливі пухлини та метастази, більш повно оцінити стан кровоносних судин. Дослідження КТ несе певне променеве навантаження, проте інформація, яку воно забезпечує, зазвичай має вагомий вплив на тактику лікування пацієнта.

Одна з важливих умов отримання максимуму достовірної інформації від таких досліджень — виконання повторюваних за обсягом та методологією досліджень, а також зберігання архіву даних попередніх досліджень.

Звернення онлайн