Соколовська Марина Вячеславівна

Променевий терапевт. Завідувачка відділення променевої терапії

Напрямки професійної діяльності

 • Медична онкологія
 • Радіологія
 • Променева терапія всіх локалізацій, 3D-конформна радіотерапія, IMRT, VMAT, APBI, Брахітерапія

Освіта

 • 2001 Буковинська державна медична академія, м. Чернівці, лікувальна справа
 • 2020 НУБІП, публічне управління та адміністрування

Наукове звання

 • 2007 — кандидат медичних наук. Дисертація на тему: “Порівняльна характеристика методів радіомодифікації пухлини при променевому лікуванні хворих на рак слизової оболонки ротової порожнини”, захищена 26.12.2007 р. (диплом кандидата наук ДК №049360)
 • 2015 — присвоєне вчене звання доцента кафедри радіології (атестат 12 ДЦ №043009)

Спеціалізація

 • Променева терапія, 3D-променева терапія, брахітерапія (онкогінекологія, онкомамологія, саркоми м’яких тканин, рак голови та шиї).
 • Радіологія.
 • Онкологія.
 • Good Clinical Practice (National Drug Abuse Treatment Clinical Trials Network, 2020, 2021)

Підвищення кваліфікації

 • 2021 — IV Всеросійський науково-освітній конгрес із міжнародною участю в онлайн форматі «Онкорадіологія, променева діагностика й терапія» (РФ, он-лайн)
 • 2019 — Training course ESTRO: Advanced Skills in Modern Radiotherapy (Brussels, Belgium)
 • 2019 — Varian Eurasian User Meeting (Belek, Turkey)
 • 2020 — ESMO Breast Cancer Virtual Meeting (Switzerland, он-лайн)
 • 2020 — ІІІ Міжнародний форум онкології та радіології (РФ, он-лайн)
 • 2020 — спеціалізація “Онкологія” (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 • 2018 — воркшоп “Школа спілкування лікаря із пацієнтом” (НІР, Україна)

Кар’єра

 • З 2021 і по теперішній час — завідувачка відділення променевої терапії LISOD
 • 2018-2021 — лікар із променевої терапії Лікарні ізраїльської онкології LISOD
 • 2014-2018 — доцент кафедри радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика
 • 2007-2014 — асистент кафедри радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика
 • 2002-2018 — лікар-радіолог (зовнішній сумісник), Київський міський клінічний онкологічний центр
 • 2004-2007 — очна аспірантура на кафедрі радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Спеціальність – променева діагностика, променева терапія
 • 2002-2004 – клінічна ординатура ”Радіологія” на кафедрі радіології КМАПО ім. П.Л. Шупика
 • 2001-2002 – інтернатура ”Радіологія-терапія” на кафедрі радіології КМАПО ім. П.Л. Шупика

Членство в наукових та професійних товариствах

 • Асоціація радіологів України (АРУ)
 • Українське товариство радіаційних онкологів (УТРО)
 • Європейська асоціація радіаційних онкологів (ESTRO)

Участь у наукових форумах

 • 2021 — доповідачка на XIV з’їзді онкологів та радіологів України, м. Київ
 • 2021 — доповідачка на Міжнародній конференції зі щелепно-лицевої хірургії «КИЇВ-МАРБУРГ 2021: Нові горизонти в щелепно-лицевій хірургії», м. Київ
 • 2021 — доповідачка на VIІІ З’їзді Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) за участі міжнародних фахівців (21-23.09.2021 р., м. Херсон)
 • 2020 — доповідачка на 8-му Національному конгресі з міжнародною участю «Радіологія в Україні», м. Київ
 • 2020 — доповідачка на ІХ Міжнародній конференції “Медична фізика — сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології”, м. Київ
 • 2020 — доповідачка на Vagina, cervix, uterus: інфекція, запалення, неоплазія. ІV Всеукраїнський Форум з міжнародною участю, м. Київ
 • 2019 — доповідачка на VІІ Національному конгресі з міжнародною участю «Радіологія в Україні», м. Київ
 • 2019 — доповідачка на Науково-практичній конференції Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) з міжнародною участю «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні», м. Полтава
 • 2019 — доповідачка на Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування хворих на злоякісні новоутворення голови та шиї», м. Київ
 • 2019 — доповідачка на Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасний стан і проблеми брахітерапії», м. Харків
 • 2019 — доповідачка на Vagina, cervix, uterus: інфекція, запалення, неоплазія. ІІІ-й Всеукраїнський науково-практичний Форум з міжнародною участю, м. Київ
 • 2018 — доповідачка на VI Національному конгресі з міжнародною участю «Радіологія в Україні», м. Київ
 • 2018 — доповідачка на Науково-практичній конференції Українського товариства радіаційних онкологів з міжнародною участю «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні», м. Вінниця
 • 2018 — доповідач на ІV Міжнародній українській мамологічній конференції, м. Київ

Освітня та наукова активність

 • Лекторка першого в Україні двотижневого курсу з онкопластичної хірургії «Реконструктивна, пластична хірургія та реабілітація в рамках мультидисциплінарного лікування хворих на пухлини молочної залози», що організований спільно з кафедрою онкогінекології ХМАПО, та проходять в лікарні LISOD (двічі на рік)
 • Лекторка на курсі тематичного удосконалення за темою «Мамологія», які проводить кафедра онкології НМУ ім. Богомольця О. О. на базі лікарні LISOD (двічі на рік)
 • До 2018 року — куратор та викладач циклів Інтернатури «Радіологія», ПАЦ «Променева терапія», суміжних циклів НМАПО ім. Шупика П.Л., провідний викладач циклу Спеціалізації «Променева терапія», циклів ТУ.
 • Участь в міжнародних клінічних дослідженнях з 2020 року (Протоколи KN689, MK013, B21) — Sub Investigator (SI)

Основні друковані роботи

 1. Івчук В.П., Соколовська М.В. Вибір методу сенсибілізації пухлин при радіотерапії хворих на рак слизової оболонки ротової порожнини // Актуальні питання комбінованих методів лікування в онкології: Матеріали наук.-практ. конф. УТТРО (10-11 жовтня 2006 р., Одеса). – Укр. радіол. журн. – 2006. Т. ХІV, вип. 3. – С. 337 – 339.
 2. Соколовська М.В. Радіомодифікація променевого лікування пухлин слизової оболонки ротової порожнини // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2006. – Вип. 15, кн. 1. – С. 192-201.
 3. Мечев Д.С., Івчук В.П., Соколовська М.В., Валєвахіна Т.М. Обґрунтування і застосування малих доз іонізуючого випромінення при променевому лікуванні хворих на рак слизової оболонки ротової порожнини // Актуальні питання променевої терапії: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю (11-12 червня 2007 р., м. Харків). – Укр. радіол. журн. – 2007. – Т. ХV, вип. 2. – С. 175 – 177.
 4. Івчук В.П., Соколовська М.В., Синюшкіна Л.М. Новаторські підходи до планування і променевого лікування хворих на рак слизової оболонки ротової порожнини // Український радіологічний журнал. – 2009. – Т. 17, вип. 3. – С. 293-296.
 5. Мечев Д.С., Соколовська М.В., Полякова Н.І., Авраменко О.І. Вивчення можливостей золедронової кислоти в якості протипухлинного препарату при променевій терапії раку грудної залози // Радіологічний вісник. – 2012. –№4, вип.45. – С. 17-18.
 6. Соколовська М.В. Променеве лікування раку гортані І-ІІ стадій на лінійному прискорювачі // Військова медицина України. – 2013. – Вип.13, №2. – С. 46-49.
 7. Соколовська М.В. Особливості планування та променевого лікування раку гортані І-ІІ стадій на лінійному прискорювачі // Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 3-4. – С. 89-92.
 8. Соколовська М.В., Говоруха Т.М., Єфремова Н.А., Синюшкіна Л.М., Юдко О.О., Плешков М.Д. Досвід хіміопроменевого лікування раку гортані І-ІІ стадій // Український радіологічний журнал. – 2013. – Т. 21, вип. 4. – С. 405-408.
 9. Соколовська М.В. Роль і місце променевої терапії в лікуванні раку грудної залози ранніх стадій під час наявності ендопротезу // Український радіологічний журнал. – 2014. – Т. 22, вип. 2. – С. 7-10.
 10. Соколовська М.В., Івчук В.П., Терсенов Я.О. Хіміопроменеве лікування раку молочної залози І-ІІ стадій після шкірозберігаючої мастектомії з первинною реконструкцією// Радіологічний вісник. – 2014. – № 1, вип.50. – С. 22-24.
 11. Соколовська М.В., Мясоєдов Д.В., Мясоєдов С.Д., Клюсов О.М., Терсенов Я.О., Асланов Р.Х., Бакієв М.Ф., Синюшкіна Л.М., Вінцевич Л.В. Ефективність хіміопроменевого лікування раку молочної залози ранніх стадій після радикального хірургічного втручання з ендопротезуванням // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. . – К., 2014. – Вип. 23, кн. 1. – С. 209-215.
 12. Соколовська М.В. Значення променевої терапії в лікуванні раку гортані ранніх стадій // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. . – К., 2014. – Вип. 23, кн. 4. – С. 119-125.
 13. Соколовська М.В., Чурікова О.С., Бублик В.С., Поліщук Ю.П., Живецька Л.Ф. Роль та місце застосування радіосенсибілізації пухлини малими дозами іонізуючого випромінення при променевому лікуванні раку слизової оболонки ротової порожнини// Радіологічний вісник. – 2014. – № 3, вип.52. – С. 24-26.
 14. Соколовська М.В. Ефективність радіосенсибілізації пухлини малими дозами іонізуючого випромінення при променевому лікуванні раку слизової оболонки ротової порожнини ІІ-ІІІ стадій // Український радіологічний журнал. – 2015. – Т. 23, вип. 2. – С. 151-153.
 15. Соколовська М.В., Мечев Д.С., Єфремова Н.А., Вінцевич Л.В., Плешков М.Д. Переваги променевого лікування раку гортані ранніх стадій на лінійному прискорювачі // ХІІІ з’їзд онкологів та радіологів України: матеріали з’їзду (Київ, 26-28 травня 2016 р.). – К., 2016. – С. 30.
 16. Мечев Д.С., Івчук В.П., Соколовська М.В., Єфремова Н.А., Говоруха Т.М. Променева терапія в комплексному лікуванні злоякісних пухлин головного мозку у дітей // Український радіологічний журнал. – 2016. – Т. 24, вип. 2. – С. 45-48.
 17. Соколовська М.В., Мечев Д.С., Говоруха Т.М., Синюшкіна Л.М., Овсієнко О.В. Планування променевого лікування хворих на лінійному прискорювачі за допомогою методів променевої діагностики // Радіологічний вісник. – 2016. – № 3-4, вип.60-61. – С. 91.
 18. Соколовська М.В., Мечев Д.С., Івчук В.П., Синюшкіна Л.М., Вінцевич Л.В. Планування радіотерапії раку гортані в залежності від локалізації первинної пухлини // Радіологічний вісник. V національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні-2017»: тези доповідей (22-24 березня 2017 р., м. Київ, Пуща – Водиця). – 2017. – № 1-2, вип.62-63. – С. 93-94.
 19. Соколовська М.В., Івчук В.П., Говоруха Т.М., Валевахіна Т.М,. Вінцевич Л.В., Чурікова О.С., Овсієнко О.В. Досвід застосування HDR-брахітерапії в лікуванні злоякісних пухлин шкіри, слизової оболонки ротової порожнини, прямої кишки, анального каналу // Український радіологічний журнал. – 2018. – Т. 26, вип. 2. – С. 70-73.
 20. Соколовська М.В., Івчук В.П., Єфремова Н.А., Синюшкіна Л.М., Овсієнко О.В. Брахітерапія злоякісних пухлин шкіри на апараті GAMMAMED // Радіологічний вісник. VІ національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні-2018»: тези доповідей (28-30 березня 2018 р., м. Ірпінь, Київська обл.). – 2018. – № 1-2, вип.66-67. – С. 93-94.
 21. Соколовська М.В., Репецька І.М., Лисак В.І., Гордєєва О.В., Мирошниченко І.В., Бернштейн Г.Б. Часткове опромінення молочної залози, переваги та перспективи застосування. Досвід клініки LISOD // Радіологічний вісник. VІІ національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні-2019»: тези доповідей (28-30 березня 2019 р., м. Ірпінь, Київська обл.). – 2019. – № 1-2, вип.70-71. – С. 116-117.
 22. Приндюк С.І., Соколовська М.В. Органозберігаюча тримодальна терапія м’язово-інвазивного раку сечового міхура: наш досвід / Urologiya journal, Дніпро, 2020 – Т.24., №3, с.285-286.

Звернення онлайн