Таргетна терапія

Таргетна терапія є більш сучасним методом лікування, який, утім, не замінює, а доповнює традиційну хімієтерапію. Терапія зветься таргетною (від англ. target – мішень), лікування впливає на певні біохімічні чи молекулярні мішені в пухлинних клітинах, таким чином зростає його ефективність.

Таргетні препарати додаються до протоколу хіміотерапії в декількох випадках:

  • коли на поверхні пухлинних клітин є специфічний білок – HER2/neu (він же – C-erbB2). Вперше HER2 як протоонкоген був визначений у 1989 році. Нині ми знаємо, що майже 20% пухлин молочної залози несуть в собі експресію HER2/neu. За допомогою таргетної терапії цей білок блокується, що зрештою збільшує ефективність лікування. Така комбінація препаратів застосовується як при радикальному лікуванні, так і при метастатичній хворобі як паліативний метод;
  • при розповсюдженій метастатичній гормонозалежній пухлині молочної залози, в комбінації з гормонотерапією. У такому випадку таргетні препарати впливають на циклін-залежну кіназу 4/6 (CDK 4/6), яка регулює процес мітозу, викликаючи резистентність (нечутливість) до гормонотерапії. Ця група таргетних препаратів уже довела свою ефективність у лікуванні метастатичних гормонозалежних пухлин. Тривають дослідження щодо використання їх і в інших випадках, наприклад, як ад’ювантну терапію просунутих стадій гормонозалежних пухлин.

Звернення онлайн