Антигормональна терапія

Це метод системного лікування, при якому за допомогою спеціальних лікарських засобів блокується на певному біохімічному етапі утворення або перетворення жіночих статевих гормонів. Загалом цей вид лікування також можна віднести до таргетної терапії, причому однієї з найперших.

Поява і вдосконалення методу

В кінці ХІХ ст. Джорджем Бітсоном було помічено, що зміна гормонального фону в організмі пацієнтів з пухлинами молочних залоз вела до змін у розвитку пухлини, а подекуди – й до зменшення метастатичної хвороби. Відкриття в 1960-х роках естрогенових рецепторів на поверхні клітин пухлини молочних залоз пояснило, чому естрогенова депривація (блокування продукції естрогенів) або блокування естрогенових рецепторів впливає на велику кількість пухлин молочної залози. На сьогодні, за дослідженнями, близько 80% пухлин молочної залози мають позитивні естрогенові рецептори, а 65% — позитивні прогестеронові рецептори.

Враховуючи таке розповсюдження гормональних рецепторів серед пухлин молочних залоз, гормонотерапія займає одне з основних місць в комплексному лікуванні раку молочної залози. Зазвичай цей етап є завершальним і найтривалішим у довгому шляху до одужання пацієнтки.

За механізмом дії гормональні препарати, які використовуються в лікуванні пухлин молочної залози, поділяються на:

  • селективні модулятори естрогенових рецепторів;
  • інгібітори ароматази, які в свою чергу поділяються на стероїдні та нестероїдні;
  • депресори естрогенових рецепторів;
  • агоністи LHRH (лютеїнізуючого гормону — рилізинг-гормону).

Зазвичай гормональні препарати даються в моно режимі, за винятком інгібіторів ароматази – у пременопаузальних пацієнток їх необхідно комбінувати з агоністами LHRH для пригнічення функції яєчників. Самі ж агоністи LHRH не можна призначати самостійно, оскільки тоді вони просто не діють.

У випадку розповсюдженої метастатичної гормонозалежної пухлини молочної залози може застосовуватись як окремий вид лікування або в комбінації з таргетними препаратами – на сьогодні це є стандартом першої лінії лікування.

Звернення онлайн