Променева терапія

Променева терапія — метод лікування багатьох пухлинних і деяких непухлинних захворювань за допомогою іонізуючого випромінювання.

Під впливом променевої терапії ушкоджується ДНК злоякісних клітин, це спричиняє велику кількість мутацій та призводить до їх загибелі. Нормальні клітини організму не піддаються таким змінам, оскільки вони більш стійкі до опромінення.

Терміни проведення

Зазвичай опромінення при лікуванні раку молочної залози призначають після операції (ад’ювантно) з метою профілактики рецидиву захворювання.

Променеве лікування необхідно починати після загоєння післяопераційних швів. Оптимальний строк — через 3-8 тижнів. Якщо в післяопераційному періоді призначена хіміотерапія, то опромінення починають через 3-4 тижні після закінчення хіміотерапії.

Коли призначається?

Променева терапія після органозберігаючих операцій наразі є стандартом лікування раку молочної залози, завдяки такому підходу ймовірність виникнення рецидиву значно знизилась. Після повного видалення молочної залози (мастектомії) променева терапія призначається тільки при великих розмірах пухлини, у разі її неповного видалення або при ураженні більше трьох лімфатичних вузлів.

Скільки триває лікування?

Тривалість та доза опромінення розраховуються індивідуально для кожної клінічної ситуації. В середньому променева терапія триває близько шести-семи тижнів та призначається в дозі 50 Гр за 25 сеансів на всю молочну залозу та (у разі потреби) шляхи лімфовідтоку + Boost (додаткове опромінення ложа пухлини) в дозі 16 Гр за 8 фракцій. Тобто сумарно пацієнтка отримує опромінення в дозі 66 Гр за 33 сеанси (візити) в режимі 5 днів на тиждень.

Переваги лікування в LISOD

Променеву терапію в LISOD проводять на сучасних лінійних прискорювачах VARIAN, що дозволяє лікарям отримати надзвичайно чіткі й деталізовані об’ємні зображення, адаптувати дозу опромінення під час лікування пацієнта. Загалом це можливість безпечно доставити високі дози опромінення безпосередньо в молочну залозу та ложе пухлини. Завдяки новим методикам 3D-конформної променевої терапії (IMRT, VMAT тощо) лікування стало ще більш ефективним. Також це дозволило зменшити кількість необхідних сеансів опромінення, строки лікування та ймовірність розвитку побічних ефектів — і це додатковий плюс.

Ще одна суттєва перевага для пацієнтів LISOD: призначенням і проведенням променевої терапії займається команда професіоналів, серед яких — променеві терапевти, медичні фізики, технологи, медсестри зі значним досвідом роботи. Очолює роботу відділення променевої терапії ізраїльський клінічний онколог, радіотерапевт, відомий у світі лікар із понад 40-річним стажем Цві Бернштейн. Така потужна команда — запорука ефективності й гарантія якості.

МЕТОДИКИ ОПРОМІНЕННЯ

Гіпофракційна променева терапія

Якщо немає ураження лімфатичних вузлів, після органозберігаючих операцій ми, як правило, рекомендуємо проведення прискореної гіпофракційної променевої терапії високими вогнищевими дозами. 

У таких випадках опромінення всієї молочної залози триває близько 3 тижнів (15 сеансів до 40 Гр). 

Залежно від біології пухлини, лікарі на міждисциплінарному мамологічному консиліумі можуть прийняти рішення про підвищення дози в області видаленого новоутворення (так званий Вoost на 5 фракцій по 2 Гр). У такому випадку курс променевої терапії триває 4 тижні.

Часткове прискорене опромінення молочної залози (APBI)

Методика прискореного часткового опромінення молочної залози зарекомендувала себе як ефективний та безпечний метод променевої терапії. Суть полягає в опроміненні обмеженого обсягу тканини залози, який включає в себе ложе видаленої пухлини +2-2,5см.

Переваги методу: 

  • дозволяє збільшити разову дозу опромінення;
  • скорочуються терміни променевої терапії (повний курс променевої терапії 2 тижні замість 6-7 тижнів);
  • знижується ризик розвитку ранніх і пізніх променевих ушкоджень, завдяки чому поліпшується якість життя.

Променева терапія молочної залози та шляхів лімфовідтоку  без Boost

У деяких випадках, коли необхідно підведення високої дози до ложа пухлини, але його неможливо визначити під час симуляції (немає рентгеноконтрастних міток в області видаленого новоутворення), або його розміри дуже великі,  а також у разі опромінення регіонарних лімфовузлів, може бути прийняте рішення про проведення променевої терапії на всю молочну залозу в дозі 50,4 Гр за 28 сеансів (5,5 тижнів).

ДОДАТКОВІ МЕТОДИКИ ОПРОМІНЕННЯ

Інтраопераційна променева терапія

У деяких онкологічних клініках проводять інтраопераційне опромінення, яке доповнює дистанційну післяопераційну променеву терапію, скорочує час її проведення, але не замінює її.

Під час інтраопераційного опромінення відразу після видалення пухлини (до зашивання рани) джерело випромінювання за допомогою спеціальних пристроїв направляється в ложе пухлини і проводиться опромінення високою дозою (Boost). Після загоєння рани в багатьох випадках необхідно продовжити опромінення  всієї молочної залози.

Брахітерапія

Альтернативою дистанційного Boost-опромінення молочної залози є брахітерапія (контактне опромінення). У такому випадку радіоактивну речовину під коротким наркозом через невеликий пластиковий катетер доставляють безпосередньо в зону колишньої пухлини.

За даними багаторічних світових досліджень, брахітерапія та інтраопераційна променева терапія не мають переваг над сучасними методиками дистанційної променевої терапії з використанням VMAT, IMRT.

Звернення онлайн